แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Hosting Plan
Plan รายละเอียด ราคา
Silver พื้นที่ 100 MB  1,500 บาท/ปี
จดโดเมนเนม www.[yourname].com  FREE
โปรดระบุข้อมูลของท่านในแบบฟอร์ม (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
    
*ข้อมูลจำเป็น โปรดระบุให้ครบถ้วน
ชื่อของท่าน : *
หน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน :
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (ภาษาอังกฤษ) : *
โทรศัพท์ บ้านหรือสำนักงาน : *
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail address : *
ชื่อเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจดทะเบียน
(ท่านได้เช็คแล้วว่าชื่อเว็บของท่านยังว่าง)
: *
ท่านได้อ่านและเข้าใจ
ข้อตกลงการใช้งาน เรียบร้อยแล้ว