ตัวอย่างรายชื่อสคริปร์ยอดนิยมที่ท่านสามารถดาวน์โหลด
มาติดตั้งใช้ได้ด้วยตัวเอง บน server ของเรา
 
Blogs:
b2 (0.6.1) (website)
b2evolution (0.8.6.2) (website)
Nucleus (2.0) (website)
pMachine Free (2.3) (website)
WordPress (1.0.1) (website)
 

Portals/CMS:
Drupal (4.3.2) (website)
Geeklog (1.3.8-1sr4) (website)
Mambo Open Source (4.5(1.0.2)) (website)
PHP-Nuke (7.0) (visit site)
phpWCMS (website)
phpWebSite (0.9.3-2 english) (website)
Post-Nuke (0.7.2.6-1) (visit site)
Siteframe (3.1.2) (website)
Xoops (2.0.5.2) (website)
 

Customer Support:
Crafty Syntax Live Help (2.7) (website)
Help Center Live (1.2.2) (website)
osTicket (1.2.5) (website)
PHP Support Tickets (1.7) (website)
Support Logic Helpdesk (1.1) (website)
Support Services Manager (1.0b) (website)
 

Discussion Boards:
Invision Board (1.3) (website)
phpBB2 (2.0.6c) (website)
YaBBSE (1.5.5b) (website)
 

E-Commerce:
CubeCart (2.0.1) (website)
OS Commerce (2.2 MS2) (website)

 

Mailing List:
PHPlist (2.7.2) (website)
 

Polls and Surveys:
Advanced Poll (2.03) (website)
phpESP (1.6.1) (website)
PHPSurveyor (0.97) (website)
 

Project Management:
PHProjekt (4.1.1) (website)
dotProject (1.0.2) (website)
 

Wiki:
PhpWiki (1.2) (website)
TikiWiki (1.8) (website)
 

FAQ:
FAQMasterFlex (1.0) (website)
 

Image Galleries:
4images Gallery (website)
Coppermine Photo Gallery (1.2.1) (website)
Gallery (1.4.2) (website)

Other Scripts:
Moodle (1.1.1) (website)
Noah’s Classifieds (1.3) (website)
Open-Realty (1.1.4) (website)
phpAdsNew (2.0) (website)
PHPauction (2.1) (website)
phpCOIN (1.2.0) (website)
phpFormGenerator (2.06) (website)
phpLinks (2.1.2) (website)
WebCalendar (0.9.42) (website)
 

 


หวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจ
จากการที่เราได้นำสิ่งดีๆ มาเสนอต่อท่านในครั้งนี้

วีระศักดิ์ แก้วกาญจน์

ผู้จัดการ NiceStyle.com