แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Hosting Plan
Plan รายละเอียด ราคา
Bronze  พื้นที่ 50 MB  1,200  บาท/ ปี
จดโดเมนเนม www.[yourname].com  FREE

โปรดคลิกเลือกรายการด้านล่าง
เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของท่าน

รายการ ราคา สั่งซื้อด้วยวิธี
1,000  บาท/ปี โอนเงิน
1,200  บาท/ปี โอนเงิน