แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Hosting Plan
Plan รายละเอียด ราคา
Gold พื้นที่ 500 MB  4,000 บาท/ปี
จดโดเมนเนม www.[yourname].com  FREE

โปรดคลิกเลือกรายการด้านล่าง
เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของท่าน

รายการ ราคา สั่งซื้อด้วยวิธี
3,800  บาท/ปี โอนเงิน
4,000  บาท/ปี โอนเงิน