แบบฟอร์มคำสั่งซื้อ Hosting Plan
Plan รายละเอียด ราคา
Silver  พื้นที่ 100 MB  1,500 บาท/ปี
จดโดเมนเนม www.[yourname].com  FREE

โปรดคลิกเลือกรายการด้านล่าง
เพื่อเลือกเงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของท่าน

รายการ ราคา สั่งซื้อด้วยวิธี
1,300  บาท/ปี โอนเงิน
1,500  บาท/ปี โอนเงิน