การชำระค่าบริการ
 

เมื่อท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้การเซ็ตอัพระบบได้รับการดำเนินการโดยเร็วที่สุด
ขอให้ท่านแจ้งยืนยันหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายขาย
โดยกรอกรายละเอียดตามแบบแบบฟอร์ม ด้านล่างนี้

แบบฟอร์มยืนยันการชำระค่าบริการ
ชื่อของท่าน :
อีเมลล์ :
ชื่อเว็บไซต์ของท่าน :
หมายเลขโทรกลับ :
ท่านได้ชำระเงินโดย :
จำนวนเงิน :
วัน/เวลาที่ชำระ :
เพื่อเป็นค่าบริการ :
หมายเลขหลักฐานการโอน :